Advokati

Porodična advokatska kancelarija Ćupić je tokom dvije decenije poslovanja stekla značajno iskustvo u mnogim oblastima prava. Mi ne samo da razumijemo zakon, već težimo da predvidimo i izadjemo u susret potrebama naših klijenata. Tokom godina poslovanja, stvorili smo mrežu stručnih i iskusnih saradnika, koji upotpunjuju kvalitet naših usluga.

Branislav Brano Ćupić

Advokat

Upisan u Advokatsku Komoru Crne Gore 01.01.2005.godine. Nakon više od 20 godina  bogatog radnog iskustva u pravnim poslovima u privredi, 2005.godine osniva Advokatsku kancelariju Ćupić. Tokom radnog vijeka koji broji preko 40 godina rada specijalizovao se za oblasti privrednog/komercijalnog, radnog i gradjanskog prava. Iza sebe ima niz uspješno riješenih sporova od opšteg značaja i prepoznat je kao jedan od istaknutijih advokata u Crnoj Gori.

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet u Podgorici, Univerziteta Crne Gore, 1980. godine.
 • Pravosudni ispit u Novom Sadu, 1987. godine.
 • Magistrant na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 2004.
 • Advokatski ispit u Podgorici, 2004.
Rođen: 1957. godine, Podgorica

Filip Ćupić

Advokat

Upisan u Advokatsku Komoru Crne Gore 01.07.2013.godine. Nakon višegodišnjeg rada u Osnovnom sudu zajedno sa Branislavom Branom Ćupićem osniva Advokatsko ortačko društvo Ćupić, na čijem razvoju i unapredjenju radi i danas, šireći listu inostranih i domaćih klijenata. Specijalizovan je za oblasti  nekretnina, imovinskih odnosa i investicionih ulaganja, prava stranaca i krivičnog prava. Takodje, obavlja poslove patentnog zastupnika i zastupnika za žigove od 2013.godine.

Obrazovanje:

 • Osnovne studije Pravnog Fakulteta, Univerziteta Crne Gore, 2008.
 • Specijalističke studije Pravnog fakulteta u Podgorici, Univerziteta Crne Gore, Međunarodno-pravni smjer, 2009.
 • WIPO ljetnja škola u Ženevi, 2009.
 • Pripravnički staž u Osnovnom sudu u Danilovgradu, 2009-2013.
 • Pravosudni ispit u Podgorici, 2012.
 • Advokatski ispit u Podgorici, 2012.
 • Sudijski ispit u Podgorici, Centra za obuku nosilaca pravosudnih funkcija, 2013.
Rođen: 1985. godine, Cetinje