Intelektualna svojina

AK Ćupić je zastupnik nosilaca prvog registrovanog žiga i patenta pred Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore.

Usluge u oblasti intelektualne svojine

Advokatska kancelarija "Ćupić" se bavi zaštitom intelektualne svojine od osnivanja Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore 2008.godine. Tokom 15 godina iskustva i usavršavanja u ovoj oblasti stekli smo preko 1000 renomiranih klijenata iz čitavog svijeta, čiji smo zastupnici u Crnoj Gori od prvog dana.

Patenti

Vršenje pretrage patenata
Podnošenje zahtjeva za priznanje patenta
Podnošenje zahtjeva za upis proširenog Evropskog patenta u registar patenata
Podnošenje zahtjeva za upis promjena u registru patenata
Praćenje, kontrola anuiteta i obnavljanje važenja patenata
Pravno savjetovanje
Vođenje postupaka pred nadležnim državnim organima
Vođenje sporova pred nadležnim sudovima

Žigovi

Vršenje pretrage žigova i sprovođenje istraživanja o mogućnosti registrovanja i upotrebe žiga
Podnošenje zahtjeva za registraciju žiga
Podnošenje zahtjeva za međunarodno priznanje žiga
Podnošenje zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije žiga međunarodnom registracijom žiga
Podnošenje zahtjeva za upis promjene: imena, adrese, prenosa prava, licence i zaloge u registru žigova
Praćenje i obnavljanje važenja žigova
Podnošenje prigovora na registraciju žiga
Vođenje postupaka pred nadležnim inspekcijskim i carinskim organima
Vođenje sporova pred nadležnim sudovima

Dizajn

Podnošenje zahtjeva za registraciju industrijskog dizajna,
Podnošenje zahtjeva za upis promjena u registru industrijskog dizajna,
Obnova zaštite industrijskog dizajna,
Vođenje postupaka pred nadležnim organima;

Autorska prava

Pravno savjetovanje u vezi prava autora i povrede prava autora
Podnošenje zahtjeva za unošenje u evidenciju i deponovanje autoskih djela i predmeta srodnih prava
Sastavljanje ugovora o stvaranju, licenci, kupovini ili prodaji autoskog djela i prava
Vođenje postupaka pred nadležnim organima i sudovima

Oznake geografskog porijekla

Podnošenje zahtjeva za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake
Produženje prava korišćenja imena porijekla, odnosno geografske oznake
Podnošenje zahtjeva za upis promjene u Registru ovlašćenih korisnika imena porijekla, odnosno geografske oznake

Postupanje pred fitosanitarnom upravom

Pretraga naziva domena, registracija domena i zaštita

Topografija integrisanih kola